Choď na obsah Choď na menu
 


The one absolute, unselfish friend that man can have in this selfish world-the one that never deserts him,the one that never proves ungrateful or treacherous-is his dog...He will kiss the hand that had no food to offer, he will lick the wounds and sores that come in encounter with the roughness of the world...When all other friends desert, he remains. 

                                                                                                                                     James Thurber

Jediný absolútne nesebecký priateľ, akého človek kedy mal v jeho sebecko svete. Jediný, ktorý ho nikdy neopustí, jediný, ktorý nikdy nedokazuje nevďačnosť alebo nespolahlivosť je pes. Pobozká ruku, ktorá mu neponúka žiadne jedlo, oblíže rany a bolesti, na ktoré narážame pri stretnutí s hrubosťou sveta. Keď všetci ostatní priatelia odchádzajú on ostáva.

He is your friend, your partner, your defender, your dog. You are his life, his love, his leader. He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion.

                                                                                                                                     James Thurber

On je tvoj priateľ, tvoj partner, tvoj dôverník, tvoj pes. Ty si jeho život, jeho láska, jeho vodca. On ti bude verný a oddaný až do posledného tlkotu srdca. Dľžiš mu to, že si si zaslúžil takúto oddanosť.